Tag Archives: کمیسیون اقتصادی مجلس

شروط دوازده گانه مجلس برای تصویب بسته جدید ارزی

بسته جدید ارزی

پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ۱۲ شرط خانه ملت را برای تایید و تصویب بسته جدید ارزی بانک مرکزی تشریح کرد و به دولت هشدار داد تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارزی را نمی پذیریم.