Tag Archives: چين

قیمت طلا تحت تاثیر تنش های منطقه ای

قیمت طلا بر اساس تحلیل اینوستینگ در روزهای آینده زیر تاثیر تنشهای تجاری بین آمریکا و چین و آمارهای پراهمیت اقتصادی آمریکا و منطقه یورو قرار می گیرد.

قیمت مسکن در شهرهای بزرگ چین کاهش یافت

قیمت مسکن در چین طی ماه فوریه نسبت به ماه قبل از آن با کاهش روبرو شده است که علت اصلی آن تدابیر دولت پکن با هدف کاهش تقاضای سفته بازی در بازار مسکن بوده است.