Tag Archives: هیئت دولت

جزئیاتی از بسته سیاست های ارزی جدید دولت

سیاست های ارزی

بر مبنای صحبت های مسئولین دولتی، بسته سیاست های ارزی جدید در جلسه امروز هیئت دولت نهایی و تصویب می‌شود و فردا این بسته جدید ارزی رونمایی خواهد شد.