Tag Archives: مسكن

قیمت مسکن با رکود رو به رو شد

قیمت مسکن با کاهش محسوس در آخرین ماه از سال ۱۳۹۶ رو به رو شده و پیش‌بینی‌ها در این خصوص که بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ به رونق کامل می‌رسد را به چالش کشید.

تسهیلات دهی بانک ها در برنامه پنج ساله

تسهیلات دهی بانک ها برای اقشار ضعیف جامعه کارایی نداشته از این رو باید روش های دیگری برای تامین مسکن این اقشار در نظر گرفته شود.