Tag Archives: طلا و جواهر

شایعه کمبود سکه در بانک مرکزی صحت دارد یا خیر؟!

قیمت سکه

از اواخر سال گذشته تا فروردین ماه امسال، بانک مرکزی تعداد زیادی سکه را به جهت تنظیم بازار و با سررسیدهای مختلف به مردم فروخت. با رسیدن موعد تحویل سکه های پیش فروش شده در سررسید سه ماهه، آیا شایعه کمبود سکه در بانک مرکزی صحت دارد یا خیر؟؟؟