Tag Archives: شورای عالی فضای مجازی

خبرهایی از احتمال قانونی شدن ارزهای مجازی در ایران

ارزهای مجازی

موضوع قانونی شدن ارزهای مجازی در ایران از طرف شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است و دبیر این شورا از از احتمال رفع ممنوعیت معامله با ارزهای رمزپایه به منظور دور زدن تحریم ها خبر داده است.