Tag Archives: شناسایی

سه راهکار شناسایی اعتبار چک های صیادی اعلام شد

به گزارش طلافروشان به نقل از طلانیوز: مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با تشریح ویژگی‌های امنیتی چک‌های صیادی گفت: لمس کردن، نگاه کردن و استفاده از ابزار برای شناخت اسکناس یا اوراق امنیتی برای شناسایی معتبر بودن چک های صیادی در نظر گرفته شد.