Tag Archives: شناسایی دلار

روشهای تشخیص دلار تقلبی را بشناسید

دلار تقلبی

وضعیت کنونی بازار ارز و فعالیت‌های پنهانی و زیرزمینی دلالان در کوچه پس کوچه های شهر باعث شده که گزارش هایی از فروش دلار تقلبی شنیده شود، به همین خاطر آگاهی از روش‌های شناسایی دلار تقلبی الزامی می‌باشد.