Tag Archives: سپرده

بدهی بانک ها به بانک مرکزی رو به افزایش است

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هرچند که مسیر کندی را نسبت به گذشته طی می‌کند اما همچنان رو به افزایش بوده و به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سپرده ارزی نقدی نیز باید به ‎صورت نقدی پرداخت شود

سپرده ارزی نقدی نیز باید به صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت و در راستای ایجاد اطمینان کافی برای سپرده‌گذاران ارزی در شبکه بانکی ایجاد شود.