Tag Archives: سكه

بازار طلا و سکه تحت تاثیر نوسانات بین المللی است

کاهش قیمت طلا در روزهای آینده

بازار طلا و سکه همواره به عنوان یکی از بازارهای پراهمیت در اقتصاد محسوب می شود که حساسیت تمام اقشار جامعه از جمله کارشناسان اقتصادی، مسئولین بر روی آن بالا است، زیرا نوسان قیمت در این بازار به عنوان نشانه‌ای از عملکرد نامطمئن حوزه‌ای از اقتصاد به حساب آید.