Tag Archives: سرمايه

سرمایه گذاری طلا تنها سرمایه گذاری مطمئن

فرصت طلایی خرید طلا در روزهای اخر اسفند

سرمایه گذاری طلا به باور اریک اسپروت کارشناس اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی و تنش های سیاسی موجود در جهان  تنها سرمایه گذاری مطمئنی است که می توان روی آن حساب کرد .