Tag Archives: ركود

قیمت مسکن با رکود رو به رو شد

قیمت مسکن با کاهش محسوس در آخرین ماه از سال ۱۳۹۶ رو به رو شده و پیش‌بینی‌ها در این خصوص که بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ به رونق کامل می‌رسد را به چالش کشید.