Tag Archives: رصد مالیاتی

رصد مالیاتی حسابهای بانکی مشکوک

رصد مالیاتی

رصد مالیاتی حساب های بانکی با گردش  بیش از ۵ میلیارد تومان در سال آغاز شده است و تراکنش‌های این حساب های مشکوک تحت نظارت سازمان امور مالیاتی قرار دارد.