Tag Archives: دسته چک

چک های “صیاد” با اطمینان و دقت بیشتر

از امروز صاحبان دسته چک می توانند با تبدیل آن به چک‌های صیادی با اطمینانی بیش از گذشته از این ابزار مهم پرداخت استفاده کنند.