Tag Archives: خودرو

کشف بزرگترین رانت‌ مافیای خودرو ایران +جزئیات

خودرو

گمرک پس از شک در مورد شیوه رفتار‌های سازمان توسعه تجارت، پیش از ترخیص خودرو‌ های وارداتی برای بررسی مجدد، مشخصات آن‌ها را به سازمان اعلام می‌کند و سازمان هم تایید‌های لازم را برای هر کدام از خودرو‌ ها صادر کرده بود. تاخیر‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت چنان مشکوک به نظر می‌رسید که […]

جنگ تجاری دچار پیش لرزه شده است

جنگ تجاری میان آمریکا و کشورهای جهان، ترامپ به پیروزی‌هایی رسیده است، البته باید در نظر داشت که اتفاقات قبل و بعد شروع یک جنگ تجاری مانند هر جنگ دیگری با ادامه زمان دچار تغییر شده و طرف های دیگر نیز اقدامات متقابل انجام خواهند داد.