Tag Archives: حراج سکه

حراج سکه محدود شد

حراج سکه

از فردا حراج سکه در بانک کارگشایی تنها در روزهای زوج انجام می شود. پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد که با دستور بانک مرکزی، حراج سکه در بانک کارگشایی فقط در روزهای زوج باید انجام بپذیرد و این محدودیت از امروز اعمال شده است. همچنین رئیس بانک کارگشایی نیز اعلام کرده که ساعت کاری ۱۵ […]