Tag Archives: جواهرات عجیب

جواهرات عجیب و زشت یا خاص و زیبا ؟

در این دنیای بزرگ و پهناور به اندازه‌ی موهای سرتان فرهنگ‌ها، رفتارها، باورها و عادت‌های مختلف و گاهی عجیب و غریبی چون خوردن بندپایان در کشورهای شرق آسیا یا پرستش چیزهای عجیب و غریب در امریکای لاتین وجود دارد. پس بدانید در این دنیای بزرگ نهایتا هیچ‌ چیز عجیب و غریبی وجود ندارد و این […]