Tag Archives: تنش‌های ژئوپلیتیک

بروز تحول ساختاری در بازار طلا

بازار طلا

تحلیل کارشناسان بانک سرمایه گذاری “مک کواری” ادامه نوسانات قیمت در بازار طلا را نشان می دهد که ناشی از بروز تحول ساختاری در این بازار میباشد.