Tag Archives: بسته ارزی جدید دولت

جزئیاتی از بسته سیاست های ارزی جدید دولت

سیاست های ارزی

بر مبنای صحبت های مسئولین دولتی، بسته سیاست های ارزی جدید در جلسه امروز هیئت دولت نهایی و تصویب می‌شود و فردا این بسته جدید ارزی رونمایی خواهد شد.