Tag Archives: برجام

اعلام پیش از موعد تصمیم ترامپ در مورد برجام

تصمیم ترامپ در مورد برجام

رئیس جمهور آمریکا دوشنبه دیشب در توئیتی غیرمنتظره اعلام کرد که امروز (سه شنبه) ساعت ۱۴ به وقت واشنگتن (۲۲:۳۰  به وقت تهران) تصمیم نهایی خود درباره برجام را بیان خواهد کرد. این در حالیست که قرار بود روز دوازدهم می (۲۲ اردیبهشت ماه) تصمیم ترامپ در مورد این مسئله اعلام شود. شنیده‌های غیررسمی حاکی […]