Tag Archives: بدهي

بدهی بانک ها به بانک مرکزی رو به افزایش است

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هرچند که مسیر کندی را نسبت به گذشته طی می‌کند اما همچنان رو به افزایش بوده و به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.