Tag Archives: افزایش قیمت دلار

افزایش قیمت دلار /  کاهش قیمت سکه

کاهش قیمت سکه

قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی امامی به سه میلیون هشتصد و چهل هزار تومان کاهش یافته است و قیمت دیگر انواع سکه نیز در مقایسه با روزهای گذشته سیر نزولی پیدا کرده اند.