Tag Archives: ارزهای مجازی

خبرهایی از احتمال قانونی شدن ارزهای مجازی در ایران

ارزهای مجازی

موضوع قانونی شدن ارزهای مجازی در ایران از طرف شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است و دبیر این شورا از از احتمال رفع ممنوعیت معامله با ارزهای رمزپایه به منظور دور زدن تحریم ها خبر داده است.