سرویس هرمس گلستانه

    سرویس  گلستانه

    وزن گردنبند: ۱۶٫۵ گرم

    وزن دستبند : ۶٫۵ گرم

    شناسه محصول: SET_3393