طلای خاص شامل تاج طلا برای عروس، پستانک برای کودکان، ساعت، جاسوییچی، بازوبند و آویز ساعت هایی مثل اپل واچ می شوند.