پابند طلا امروزه بین دختران و زنان بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. همانطور که می دانید این مصنوع طلا از فرنگ عربی برخواسته است و بسیار زیبا و زینتی است که به مچ پا بسته می شود. شما می توانید انواعی از آن ها را در طلافروشان مشاهده و خریداری نمایید.