یکی از محبوب ترین مصنوعات طلا میان مردم آویز های طلا است، زیراکه هم وزن های بسیار پایینی دارند و هم زیبایی خاصی را به اشخاص می دهند. مدال ها گزینه ای مناسب برای خرید است و البته برخی مدال ها توخالی و برخی دیگر توپر هستند و وزن بیشتری دارند.