افزایش وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا به میزان ۳۰۰ هزار تومان

قراردادهای آتی سکه طلا

درحالی که بنابر اعلام مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا از دیروز وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا ۸.۴ میلیون تومان مقرر شده بود، طی دو روز کاری به این مبلغ ۳۰۰ هزار تومان افزوده شد.به گزارش طلافروشان و به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا اعلام کرد: طبق بند ۱۱ مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، وجه تضمین اولیه برابر مبلغ ۸.۷ میلیون تومان تعیین و همچنین طبق بند ۴۴ ماده یک دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی، مبلغ دو میلیون تومان به ازای هر قرارداد آتی به عنوان وجه تضمین اضافی علاوه بر مقادیر فعلی وجوه تضمین تعیین می شود.
از این رو، بر اساس موارد فوق پس از پایان جلسه معاملاتی روز سه شنبه ۶ شهریور مبلغ وجه تضمین برابر با ۸.۷ میلیون تومان وجه تضمین اولیه به همراه وجه تضمین اضافی در مجموع مبلغ ۱۲.۵۵ میلیون تومان تعیین می شود.
این در حالی است که بورس کالا از افزایش وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا از ۴ شهریور به ۸٫۴ میلیون تومان خبر داده بود.