تئوری اقتصادی احمق بزرگتر چیست ؟!!

تئوری اقتصادی احمق بزرگتر
 مراقب باشیم مصداق تئوری اقتصادی احمق بزرگتر نشویم …
طلافروشان / یک تئوری اقتصادی که در کتابهای اقتصادی بسیار رایجه، تئوری احمق بزرگتره. در این تئوری اقتصادی بسیاری افراد با اینکه می‌دونند قیمت فعلی بیش از حد واقعیه چون احتمال زیادی می‌دن که فرد دیگری را پیدا خواهند کرد که اون فرد کالای مورد نظر را با قیمت بیشتر از اونها خریداری کنه (احمق بزرگتر) اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنن. در این تئوری حبابها تا وقتی ادامه دارن که احمقهایی وجود داشته باشند که حاضر باشند کالای مورد نظر را با قیمت بیش از حد واقعی خریداری کنند.

در تئوری اقتصادی احمق بزرگتر، این رفتار و تفکر باعث ایجاد حباب قیمتی در کالا و سپس ترکیدن حباب بعد مدتی میشه. ترکیدن حباب معمولا خودشو به ٢ شکل نشون میده یکی اینکه برای مدتی قیمت ها بسیار کاهش پیدا میکنه و مدل دوم اینکه بازار برای مدتی در رکود قرار می گیره و معاملات کم میشه و به اصطلاح رونق نداره.
تئوری اقتصادی
مشابه این اتفاق { تئوری اقتصادی احمق بزرگتر و ایجاد حباب قیمتی } در سهام شرکت پدیده رخ داد که در جریان اتفاقات بعدش هستید، همینطور در قیمت مسکن در سال های ٨۶ و ٩٢ رخ داد که باعث رکود چندساله بازار مسکن شد. همینطور در دلارِ ٣٨٠٠ تومانی سال ٩١ و سپس افت آن برای حدود ۵ سال رخ داد و در بازار سهام هم شکستن حباب در نیمه دی ماه ٩٢ در خاطر همه بورسی ها هست { مثال برای حباب و تئوری احمق بزرگتر بسیار داریم …}. به هر حال در شرایط تورمی این روز ها برخی از کالا ها و قیمت ها بسیار بالاتر از ارزش واقعی خود معامله میشوند ، مراقب باشیم درگیر تئوری اقتصادی احمق بزرگتر و حباب در آنها نشویم.
تئوری اقتصادی احمق بزرگتر