موعد تحویل ۹۰۰ هزار سکه پیش فروش شده سه ماهه فرا رسید

سکه پیش فروش شده

به گفته محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی سکه پیش فروش شده در سررسید سه ماهه،  طبق برنامه ریزی و از بیست و ششم تیرماه و از طریق شعب منتخب بانک ملی به خریداران آن تحویل داده خواهد شد.

به گزارش طلافروشان و طبق آنچه که همه شما استحضار دارید، طرح پیش فروش سکه که به منظور کنترل قیمت ها در بازار از بهمن ماه سال گذشته تا فروردین امسال اجرایی شده بود، به موعد تحویل سکه پیش فروش شده سه ماهه رسیده است. در این طرح تعداد ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار عدد سکه و در موعد های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه تا ۲۴ ماهه به فروش رسید. لازم به ذکر است که در اردیبهشت ماه امسال سکه هایی که در موعد یک ماهه به فروش رسیده بود، تحویل خریداران شد و امروز نیز زمان تحویل سکه های سه ماهه فرا رسیده است.

بر طبق گفته دبیر کل بانک مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، سکه پیش فروش شده در سررسید سه ماهه طبق برنامه ریزی و از امروز یعنی بیست و ششم تیرماه و از طریق شعبه های منتخب بانک ملی به خریداران آنها تحویل خواهد گردید.  وی همچنین اضافه کرده است که: همانطور که سکه پیش فروش شده در سر رسید ۱ ماهه در زمان خود تحویل مشتریان شد، سکه های پیش فروش شده سه ماهه نیز به همین منوال در اختیار خریداران قرار خواهد گرفت.  کسانی هم که در موعد مقرر سکه‌های خود را تحویل نگرفته اند، سکه های آنها نزد بانک به امانت باقی است و هر وقت که اراده کنند با مراجعه به شعب می‌توانند به صورت فیزیکی سکه های خود را تحویل بگیرند و هیچ مشکلی در این باره وجود ندارد

محمود احمدی درباره خبرهایی که مبنی بر محدود کردن تحویل سکه های پیش فروش شده به علت کارشکنی های انجام شده و خرید تعداد بالا از سوی تعداد محدودی از افراد شنیده می‌شود نیز گفته است که: بانک مرکزی به تمامی تعهدات خود در قبال تحویل سکه پیش فروش شده عمل خواهد کرد و تمامی سکه های پیش فروش شده در سررسیدهای مقرر آن و به طور فیزیکی به خریداران تحویل داده خواهد شد و هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد.

در مجموع  تعداد ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار عدد سکه تمام بهار آزادی و در سررسیدهای مختلف به فروش رسیده است.در مجموع حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار عدد از آنها باید در سال ۱۳۹۷ به خریداران تحویل شود.  یک میلیون و ۳۴۰ هزار عدد نیز برای سال ۱۳۹۸ پیش فروش شده و موعد تحویل ۴۰۸ هزار عدد سکه تمام بهار نیز در سال ۱۳۹۹ می باشد.

امروز نیز حدود ۹۰۰ هزار سکه پیش فروش شده ۳ ماهه تحویل خریداران خواهد شد و در اردیبهشت ماه نیز ۷۹۹ هزار قطعه سکه تحویل مشتریان شده است.

درباره قیمت نیز باید بگوییم که در حال حاضر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با قیمت حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار معامله می شود و بر مبنای این  عدد، اختلاف بسیار قابل توجهی با نرخی که سکه پیش فروش شده وجود دارد. نرخ قطعی سکه پیش فروش شده در سررسید سه ماهه مبلغ یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بود. با این حساب سود یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومانی برای هر عدد سکه پیش فروش شده در موعد سه ماهه نصیب خریداران شده است.