اوراق سکه از شنبه هفته آینده منتشر می‌شود

اوراق سکه

محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر تحویل فیزیکی سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه از روز شنبه هفته بعد خبر داد.

به گزارش طلافروشان، طبق طرحی که بانک مرکزی برای معامله سکه های پیش فروش شده در بازار بورس ارائه کرده است، اوراق سکه های پیش فروش شده، شنبه هفته آینده منتشر می شود و خریداران سکه ها می توانند قبل از سررسید، این اوراق را در بورس معامله کنند و به فروش برسانند.  بر مبنای تبصره‌های این طرح، اجازه معامله دوباره این اوراق فروخته شده نیز وجود دارد و یا در صورت تمایل خریدار، می تواند آن را تا زمان رسیدن سررسید نزد خود نگه دارد و ما به ازای آن سکه دریافت کند.

دبیرکل بانک مرکزی همچنین اضافه کرده است که بسترهای لازم برای انجام این طرح پیش بینی شده است و تعاملات لازم با سازمان بورس برقرار شده و نهایتا از هفته آینده اوراق سکه قابلیت معامله در بورس را پیدا خواهند کرد. وی همچنین گفته است که هرچند که قیمت این سکه‌ها پایین تر از نرخ بازار می باشد ولی به هر ترتیب قیمت این اوراق و سکه ها در بورس مشخص میشود تا جذابیت لازم را برای متقاضیان داشته باشد. بانک مرکزی این قابلیت را برای طرح پیش فروش سکه ایجاد کرده است که  خریداران بتوانند به صورت اوراق سلف استاندارد سکه های پیش فروش شده را در بورس معامله کنند و قیمت آن نیز برمبنای سیستم عرضه و تقاضا در بازار مشخص شود.

اوراق سکه

محمود احمدی در مورد مراحل اجرایی انتشار اوراق سکه نیز نیز گفته است که: اسامی افرادی که از بانک ها سکه پیش خرید کرده اند به سازمان بورس ارسال شده است و حق فروش اوراق سکه توسط سازمان بورس بعد از استعلام اسامی از بانک مرکزی، برای این افراد صادر می شود و نیاز نیست که سکه های پیش فروش شده از طرف صاحبان آنها به  اوراق تبدیل شود.

وی با اشاره به تعهد بانک مرکزی به تحویل سکه های پیش فروش شده در سررسیدهای مقرر تاکید کرد که: کسانی که اوراق سکه را از طریق سازمان بورس خریداری کنند مطمئن باشند که در سررسید اوراق مذکور، حتما می توانند این سکه ها را به صورت فیزیکی از بانک دریافت کنند.

لازم به ذکر است که طرح پیش فروش سکه از اواخر سال گذشته تا پایان فروردین امسال به اجرا در آمد که در مجموع هفت میلیون و ۶۰۰ هزار سکه بهار آزادی پیش فروش شد. برای پیش فروش سکه ها نیز هفت سررسید مشخص گردید که خریداران آن می‌توانستند در سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه تا نهایتا سررسید ۱۸ ماهه، سکه های خود را به مبالغ گوناگون دریافت کند.