رشد ۴۴۱ درصدی قیمت سکه طی ۷ سال

قیمت سکه

نتیجه بررسی روند افزایشی قیمت سکه در طی ۷ سال گذشته به روشنی گویای این مطلب است که از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا کنون، قیمت آن ۴۴۱ درصد معادل ۲ میلیون و ۴۲ هزار تومان رشد داشته است.

به گزارش طلافروشان و به نقل از اقتصاد آنلاین، نتیجه  بررسی روند افزایشی قیمت سکه در طی ۷ سال گذشته به روشنی گویای این مطلب است که از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا کنون، قیمت آن ۴۴۱ درصد معادل ۲ میلیون و ۴۲ هزار تومان رشد داشته است. سکه تمام بهار آزادی نیز با افزایش قیمت یک میلیون و ۹۴۹ هزار تومانی رشد ۴۳۶ درصدی را برای خود ثبت کرده است.

نیم سکه نیز با افزایش  ۴۴۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ به قیمت حدود یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسیده که خبر از افزایش یک میلیون تومانی می دهد. ربع سکه نیز رشد ۴۶۹ درصدی معادل ۵۸۰ هزار تومانی را تجربه کرده است .

در جدول زیر به وضوح می توان این روند افزایشی سرسام آور را مشاهده کنید.

قیمت سکه