درآمد ۹۵۰۰ میلیارد تومانی دولت از افزایش قیمت ارز

محمد حسینی

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس بیان کرده است که در سال ۱۳۹۶ دولت از افزایش قیمت ارز حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

به گزارش طلافروشان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس بیان کرده است که: به گزارش نهادهای نظارتی در پایان سال ۱۳۹۶ دولت حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان از مابه التفاوت نرخ ارز درآمد به دست آورده است. البته نمی شود دولت را در قضیه افزایش نرخ ارز موثر دانست اما میتوان ثابت کرد که این افزایش درآمد در بودجه جاری کشور مصرف شده است. با توجه به اینکه ارز در اختیار دولت بوده و با قیمتی بالاتر نسبت به پیش بینی ها در لایحه بودجه فروخته شده است، این درآمد باید در طبقه درآمدهای نفتی قرار می‌گرفت اما دولت آن را درطبقه درآمدهای متفرقه قرار داده و در مصارف جاری استفاده کرده است.

وی بیان کرده است که در بودجه سال قبل نرخ تسعیر ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود. هر میزان که بانک مرکزی و دولت در بازه های مختلف زمانی ارز را با قیمت بالاتری تحت عناوین عرضه مبادله ای یا مداخله ای در بازار فروخته باشد، به همان میزان درآمد بیشتری کسب کرده است. گزارش نهادهای نظارتی حاکی از آن است که در پایان سال ۹۶ و همزمان با اوج بحران ارزی در کشور، دولت توانسته از محل افزایش قیمت ارز چیزی در حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.

وی همچنین اضافه کرده است که: این افزایش درآمد به جای قرار گرفتن در طبقه درآمدهای نفتی در ردیف درآمدهای متفرقه قرار داده شده است و صرف هزینه های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت و  هزینه های اجتناب ناپذیر شده است.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش افزایش درآمدهای دولت در سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری کل کشور و همچنین دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ موجود است.