قاچاق ارز چیست؟ +جزئیات قانون جدید

قاچاق ارز

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق ارز و کالای استان تهران بیان کرده که بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی نگهداری بیشتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن جرم محسوب می شود و با آن برخورد قانونی مقتضی صورت می پذیرد.

به گزارش طلافروشان، علی اکبر پور احمدنژاد بیان کرده که این ستاد به منظور ساماندهی بازار ارز و همچنین جلوگیری از اخلال در روند عرضه و تقاضا و با هدف زیر نظر گرفتن بازار و همچنین  شناسایی متخلفان، تیم های را تشکیل داده است. وی همچنین بیان کرده که با کمک اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف مراقبت های های جدی از ابتدای هفته جاری برای رصد بازار طلا و ارز در مناطق مختلف و به منظور مدیریت محیط فیزیکی عرضه آغاز شده است. نتیجه این اقدامات نیز شناسایی تعدادی از مسببان ناامنی در بازار ارز شده است. ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا با تعداد زیادی از افرادی که در این عرصه حضور داشته اند برخورد مقتضی را انجام داده که تعدادی از آنها صحنه را ترک کرده و عده ای نیز دستگیر شده و به محاکم قضایی معرفی شده اند.

قاچاق ارز

پور احمدنژاد همچنین میزان ۱۰ هزار یورو یا معادل آن را بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به عنوان مقدار حداکثری برای نگهداری ارز بیان کرد که بر این مبنا نگهداری بیش از این مقدار به عنوان قاچاق ارز محسوب شده و برخورد قانونی را به دنبال خواهد داشت. تمام اشخاصی هم که قبل از این اقدام به خرید ارز کرده و در تاریخ صدور این بخشنامه بیش از این مقدار را در اختیار دارند باید حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری ارز در بانک های مشخص شده یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند. لازم به ذکر است سود سپرده گذاری ارزی افراد هم  بر مبنای مقررات بانک مرکزی به سپرده های مزبور پرداخت خواهد گردید و همچنین بازپرداخت سپرده ها نیز به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی در صورت مطالبه صاحب حساب تضمین می شود.

قاچاق ارز

اگر فردی بیشتر از مقدار معین شده ارز همراه داشته باشد طبق قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، قاچاق محسوب شده و فرد مورد نظر به عنوان مجرم به دستگاه قضایی معرفی می شود و باید مبلغی معادل ۳ تا ۶ برابر ارز قاچاق شده جریمه پرداخت کنند.

بر مبنای قانون، مصرف هر کالایی در مسیرهای غیر از مسیر تعریف شده برای مصارف متعارف آن کالا حکم قاچاق را دارد و قابل پیگرد می باشد. ارز هم یک وسیله ی مبادلاتی برون مرزی است و  اگر به عنوان یک کالای سرمایه ای برای کسب  درآمد توسط افراد سودجو استفاده شود و باعث چالش در بازار ارز گردد حکم قاچاق ارز را دارد و نگهداری و عرضه کالای قاچاق نیز جرم است و شامل تمام ابعاد ارز نیز می‌شود.