پیش‌ فروش سکه با شرایط جدید در شعب منتخب بانک ملی از امروز

پیش فروش سکه

پیش‌ فروش سکه تمام بهار آزادی به گزارش طلا فروشان  از امروز در شعب بانک ملی ایران شروع شده و قیمت آن با سر رسید یک ماهه یک میلیون و پانصد و نود هزار تومان تعیین شده است.

بانک مرکزی بر اساس شرایط جدید نرخ پیش فروش سکه را در انواع سررسید های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، ۹ ماهه، ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه و دو ساله  اعلام کرده است.

بر اساس این اعلام بانک مرکزی قیمت پیش فروش سکه طلا بر اساس هر یک از سررسید ها به شرح زیر می باشد:

پیش فروش سکه با سررسید سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

پیش فروش سکه با سررسید شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ میلیون تومان

پیش فروش سکه با سررسید ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان

پیش فروش سکه سکه با سررسید ۱۲ ماهه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

یش فروش سکه با سررسید ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان

پیش فروش سکه با سررسید ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان

پیش فروش سکه

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی ، شعبه های منتخب بانک ملی ایران برای پیش فروش سکه بهار آزادی باید طبق مفاد دستورالعمل اعلامی از تاریخ امروز (یکشنبه ۲۶ فروردین ماه) تا اطلاع ثانوی اقدام کنند و مسئولان واحد های بانکی مسئول نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه می باشند.