حراج سکه محدود شد

حراج سکه

از فردا حراج سکه در بانک کارگشایی تنها در روزهای زوج انجام می شود.

پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد که با دستور بانک مرکزی، حراج سکه در بانک کارگشایی فقط در روزهای زوج باید انجام بپذیرد و این محدودیت از امروز اعمال شده است. همچنین رئیس بانک کارگشایی نیز اعلام کرده که ساعت کاری ۱۵ الی ۱۷ روزهای مذکور به این امر اختصاص داده شده است.

البته شایان ذکر است که در سال گذشته نیز حراج سکه در روزهای زوج و از ساعت ۱۴ انجام می پذیرفت ولی با شروع سال جدید این روند تغییر کرد و بطور همه روزه انجام می شد. ولی با نظر بانک مرکزی روال حراج سکه به شکل سال قبل بازگشت و در روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه این کار دنبال خواهد شد.

یادآور می شود که از ابتدای شروع این طرح تا پایان سال گذشته ۴۴۰ هزار قطعه سکه به مشتریان فروخته شده است که در سال جاری نیز این طرح استمرار خواهد یافت.

در دوره جدید، بانک کارگشایی حراج سکه ها را در بسته های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ عددی و فقط ازطریق تسویه حساب توسط کارت های عضو شتاب و با ارائه کارت ملی انجام می دهد.