تورم تک رقمی ماحصل سال ٩۶

تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دو امری است که در پایان سال ٩۶ شاهد آن بوده ایم.
به گزارش طلافروشان به نقل از ایرنا اقتصاد ایران که سال ۹۵ را با چیدن میوه برجام در زمینه رشد تولید نفت و تولید ناخالص داخلی به پایان داده بود، سال ۹۶ فعال شدن ظرفیت های دیگر اقتصادی و تورم تک رقمی کلید خورد.

در حالی که رشد نفتی اقتصاد ایران در سال ۹۵ بر همه واضح است و توانسته بود با ثبت رشد ۱۲٫۵ درصدی،افزایش رشد اقتصادی در جهان را به نام خود ثبت کند، در سال ۹۶ رشد اقتصادی ایران بیشتر ناشی از رشد بخش های صنعتی و خروج حوزه مسکن و معدن از رشد منفی بود.

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دو مرجع واقعی پیشرفت اقتصادی و و تورم تک رقمی کشور به شمار می روند که در اخرین روزهای اسفندماه گذشته نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه ۹۶ را منتشر کردند؛ طبق برآوردهای مرکز آمار ایران اقتصاد کشورمان با احتساب نفت ۴٫۴ درصد و بدون آن ۴٫۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل پیشرفت کرده است.

بر مبنای این آمار در ۹ ماهه نخست ٩۶ فعالیت‌های گروه کشاورزی ۱درصد، گروه صنعت ۳٫۱ درصد و خدمات ۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.

طبق آمار بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال پیش، معادل یک درصد بوده و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در ٢ مقطع زمانی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۶ و نه ماهه سال مذکور به ترتیب معادل ۳٫۶ و ۴٫۱ درصد بوده است.

بر این اساس نرخ رشد اقتصادی در مدت یاداورب شده با احتساب نفت ۳٫۴ درصد و بدون محاسبه بخش نفت ۴٫۱ درصد است.

ارزش افزوده فعالیت های «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» ، «صنعت» ، «برق، گاز و آب»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و«خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی» به ترتیب با سهمی معادل ۰٫۷ ، ۰٫۵ ، ۰٫۵ ، ۰٫۵ و ۰٫۵درصد از رشد اقتصادی، نقش بیشتری در افزایش روند رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند.