کاهش سفته بازی از طریق فروش ارز

کاهش سفته بازی از طریق فروش ارز باعث شده است که تقاضای بعضی افراد برای تبدیل پول هایشان به یورو و دلار بیشتر شود.

به گزارش طلا فروشان به نقل ازایلنا کامران‌ندری، مدیر گروه بانکداری‌ اسلامی پژوهشکده پولی‌ و بانکی در مورد نوسانات نرخ ارز و شرایط تازه فروش ارز دولتی از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: طی‌ ماه‌های قبل تقاضای سفته بازی برای دلار بیشتر شد و به سمتی حرکت کردیم که خانواده‌ها و افراد عادی تصمیم گرفتند دارایی خود را به شکل دلار و یورو نگهداری کنند.

‎این مقام مسئول بیان کرد: با توجه به اینکه پیش‌بینی‌می‌شد نرخ دلار افزایش پیدا کند مردم ترجیح دادند از این محل ارزش دارایی خود را محافظت کنند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی اضافه کرد:عمده تقاضا در بازار از سوی افرادی به وجود آمد که تقاضا برای تبدیل دارایی خود به دلار و یورو را داشتند و عمده صف‌هایی که مقابل صرافی‌ها بود از سوی این افراد بود نه مسافران و یا کسانی که نیاز واقعی به ارز داشتند.

‎ ندری افزود: این افراد می‌خواستند از این تفاوت قیمت استفاده کنند و دارایی خود را به دلار و یورو مبدل کنند.

‎ وی تصریح کرد: در این شرایط بانک مرکزی باید به صورت جدی تری جلوی این روند را بگیرد و تمهیداتی را اندیشه کند تا افرادی که می‌خواهند دارایی خود را به شکل دلار و یورو حفظ کنند را از صف بیرون کنند.
‎این مقام مسئول اظهار کرد: اگر بعضی افراد به دنبال این هستند که دارایی خود را به دلار و یورو تبدیل کنند باید دلار و یورو را به قیمت بازار آزاد تهیه کنند نه به این قیمت که بانک مرکزی منابع خود را به فروش می رسانند.

‎ ندری در پایان گفت: افرادی که می‌خواهند دارایی خود را تبدیل به دلار و یورو کنند باید با نرخ بازار آزاد ارز خریداری کنند.

گفتنی است که ؛طی سال های اخیر اقتصاد ایران با دو پدیده تحریم اقتصادی و حمله های سفته بازی در بازار ارز و سایر بازارها روبه رو بوده و تحریم های اقتصادی به عنوان عامل خارجی و حمله های سفته بازی نیز به عنوان عامل درونی آثار منفی بر اقتصاد کشور داشته اند.

مرکز پژوهش های مجلس با مطالعه آثار تحریم اقتصادی و سفته بازی بر بحران های پولی و ارزی، «مدلی برای سنجش بحران ارزی در اقتصاد ایران» راهکارهای سیاستی را برای کاهش آثار بحران ارزی در شرایط مختلف ارائه داده است.

این گزارش می افزاید: کاهش ذخایر ارزی و به وجود آمدن حمله های سفته بازی، افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن از آثار تحریم های اقتصادی است و برای کاهش آثار بحران ارزی باید مدیریت بازار ارز، استفاده مناسب از ذخایر ارزی،افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت و اعلام نرخ ارز رسمی، حمایت از بازار سرمایه، مدیریت نرخ ارز، ایجاد بورس ارز، استفاده از بازار آتی سکه، کاهش کسری بودجه و بدهی دولت و… مورد توجه قرار گیرد تا اقتصاد با شرایط بهتری از بحران ارزی عبور کند