۸٫۱ درصد نرخ تورم در شهریور ماه

به گزارش فارس، مرکز آمار ایران تورم شهریور ماه را اعلام کرد.

شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۲٫۷، ۲۴۹٫۸ و ۲۶۴٫۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور بدون تغییر مانده است، در حالیکه برای مناطق شهری ۰٫۱ درصد افزایش و مناطق روستایی ۰٫۶ درصد کاهش داشته است.

۱- افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۸٫۱، ۸٫۰ و ۸٫۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۰٫۱ واحد درصد و مناطق روستایی ۰٫۶ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸٫۰ درصد، مناطق شهری ۷٫۸ درصد و مناطق روستایی ۸٫۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مرداد ماه  ۱۳۹۶، برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی ۰٫۱ واحد درصد افزایش یافته است.

 ۲- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۹٫۱، ۳۰۱٫۰ و ۲۹۵٫۰ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع به ترتیب ۱٫۵، ۱٫۲ و ۲٫۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۰٫۱ درصد و مناطق روستایی ۱۰٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱٫۳ درصد و برای مناطق روستایی  ۱۱٫۴ درصد است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۶٫۶، ۲۹۸٫۸ و ۲۹۱٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱٫۶، ۱٫۳ و ۲٫۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۰٫۲ درصد و مناطق روستایی ۱۰٫۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱٫۴ درصد و مناطق روستایی ۱۱٫۵ درصد است.

 ۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در شهریور ماه ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۳۴٫۲، ۲۳۲٫۳ و ۲۴۳٫۶ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری  ۰٫۷ درصد و مناطق روستایی ۰٫۸ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۷٫۱ درصد و مناطق روستایی ۶٫۸ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور ۶٫۴ درصد، مناطق شهری ۶٫۳ درصد و مناطق روستایی ۶٫۹ درصد است.

One thought on “۸٫۱ درصد نرخ تورم در شهریور ماه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید امنیتی :